Vereniging

EHBO Vereniging Heerlen is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, welke is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40186792.

De vereniging draagt -volgens de statuten– de naam: “Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken afdeling Heerlen”. Zij heeft haar zetel te Heerlen.

De vereniging is opgericht op 15 november 1972, en vormt de voortzetting van de afdeling Heerlen van de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, opgericht op 22 maart 1952.

Het doel van de vereniging is al datgene te bevorderen wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van EHBO cursussen als ook het organiseren van EHBO herhalingslessen voor haar leden die reeds in het bezit zijn van het Diploma Eerste Hulp. Verder zijn leden van de vereniging regelmatig aanwezig als eerste hulpverlener bij evenementen. Dit gebeurt op aanvraag van de organisatie van zo’n evenement, aangezien de aanwezigheid van gediplomeerde EHBO’ers vaak verplicht is bij bepaalde evenementen.

De vereniging is aangesloten bij de Limburgse Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, kortweg: EHBO Limburg. EHBO Limburg behartigt de belangen van de eerste hulpverlener en de bij haar aangesloten verenigingen in de breedste zin van het woord. EHBO Limburg faciliteert de aangesloten verenigingen, zonder dwingende regels voor te schrijven.

De vereniging geeft EHBO cursussen en herhalingslessen volgens de richtlijnen van de Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp Bij Ongelukken “Het Oranje Kruis“. Het Oranje Kruis is een stichting met het predicaat koninklijk en heeft als missie om in Nederland kennis en kunde van EHBO te verspreiden. Kandidaten ontvangen na het slagen voor het (onafhankelijk) examen van Het Oranje Kruis het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.