Vereniging

De vereniging draagt -volgens de statuten- de naam: "Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken afdeling Heerlen". De vereniging is opgericht op 15 november 1972, en vormt de voortzetting van de afdeling Heerlen van de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, opgericht op 22 maart 1952.

Het doel van de vereniging is al datgene te bevorderen wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van EHBO cursussen voor beginners als ook het organiseren van EHBO herhalingslessen voor haar leden die reeds in het bezit zijn van het diploma Eerste Hulp. Verder zijn leden van de vereniging regelmatig aanwezig als hulpverlener bij evenementen. Dit gebeurt op aanvraag van de organisatie van zo'n evenement, aangezien de aanwezigheid van gediplomeerde EHBO-ers vaak verplicht is bij bepaalde evenementen.

De vereniging telt ongeveer 200 leden en is aangesloten bij de Limburgse Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken, kortweg: EHBO Limburg. EHBO Limburg is op haar beurt weer aangesloten bij de Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en EHBO "Het Oranje Kruis". Verder is de vereniging officieel geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder dossiernummer 40186792.

Het "verenigingslokaal" van de vereniging is Gemeenschapshuis Heksenberg, Hei-Grindelweg 84, 6414 BT  HEERLEN. In dit lokaal worden de EHBO herhalingslessen verzorgd. De EHBO cursussen (voor beginners) worden gegeven in het ernaast gelegen Ontmoetingscentrum 't Gringeltje, Hei-Grindelweg 82, 6414 BT  HEERLEN.

Adres secretariaat:
EHBO Vereniging Heerlen
T.a.v. Dennis Klaassen, secretaris
Drievogelstraat 163
6466 GL  KERKRADE
Telefoon:  06-13854788
E-mail:  secretaris@ehboheerlen.nl.

IBAN lidmaatschap/ herhalingslessen: NL45INGB0001038953. IBAN opleiding: NL46INGB0001510549.

Verenigingslokaal EHBO herhalingslessen
Gemeenschapshuis Heksenberg
Hei-Grindelweg 84
6414 BT  HEERLEN
Verenigingslokaal EHBO cursussen (beginners)
Ontmoetingscentrum 't Gringeltje
Hei-Grindelweg 82
6414 BT  HEERLEN

Klik op de kaart hiernaast om het juiste adres te tonen in:

U kunt dan ook een routebeschrijving laten maken vanaf uw eigen adres.

Plattegrond van beide locaties in Heerlen