Lidmaatschap

Iedereen die in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp kan lid worden van EHBO Vereniging Heerlen. Het diploma Eerste Hulp is namelijk 2 jaar geldig. Om dit diploma geldig te houden, dienen er 12 EHBO lessen en 2 reanimatie lessen per 2 jaar gevolgd te worden. Indien men ook nog in het bezit is van de aantekening Verbandleer en kleine ongevallen (een aanvulling op het diploma Eerste Hulp) en men wil ook deze aantekening geldig houden, dan dienen bovenop de reeds genoemde herhalingslessen nog eens 2 herhalingslessen verbandleer per 2 jaar gevolgd te worden. Het diploma Eerste Hulp wordt namelijk elke 2 jaar via Het Oranje Kruis verlengd, mits het lid het aantal verplichte herhalingslessen heeft gevolgd.

EHBO Vereniging Heerlen biedt aan al haar leden de mogelijkheid tot het volgen van de herhalingslessen EHBO, reanimatie en verbandleer. Deze lessen worden gegeven door erkende en daartoe opgeleide docenten EHBO/ instructeurs Eerste Hulp. Ook verzorgt de vereniging de verlenging van de diploma's bij Het Oranje Kruis (mits het verplichte aantal herhalingslessen is gevolgd!). Verder is er via EHBO Limburg (de bond waarbij de vereniging is aangesloten) een verzekering voor ongevallen, schade en aansprakelijkheid voor alle leden afgesloten.

Verder is er voor leden de mogelijkheid om actief mee te helpen bij hulpverlening tijdens evenementen. Op deze manier kunt u op het gebied van de EHBO praktijkervaring opdoen. Alle benodigde materialen t.b.v. de hulpverlening bij evenementen wordt verzorgd door EHBO Vereniging Heerlen, zoals bijvoorbeeld verbandmaterialen, een AED, brancards, dekens, communicatieapparatuur, enz.

Wilt u als lid van EHBO Vereniging Heerlen verder in de EHBO, dan zou u bijvoorbeeld een cursus kunnen volgen voor de aantekening docent EHBO en/of de Lotusaantekening. Deze aantekeningen geven de bevoegdheid om op te treden als instructeur Eerste Hulp respectievelijk Lotusslachtoffer. Deze cursussen worden niet verzorgd door EHBO Vereniging Heerlen, maar de secretaris kan u wel de nodige informatie verstrekken om de betreffende cursussen te kunnen volgen.

Voor meer informatie over het lidmaatschap bij EHBO Vereniging Heerlen kunt u contact opnemen met de heer Dennis Klaassen, secretaris van de vereniging.
Aanmelden als lid kan door middel van het invullen, printen en opsturen van het aanmeldingsformulier op onze website.

Telefoon: 06-13854788
E-mail: secretaris@ehboheerlen.nl