Historie van EHBO Vereniging Heerlen

 • 1952

  Oprichting vereniging

  Limburgsch Dagblad 16-01-1952

  Op maandag 14 januari 1952 vond ‘s avonds om 20.00 uur met steun van het Groene Kruis district Heerlen in het St. Franciscushuis aan de Laanderstraat in Heerlen de oprichtingsvergadering plaats van een afdeling Heerlen van de R.K.E.H.B.O. Tijdens deze vergadering gaven zich 134 personen spontaan als lid op. Vooraf stonden reeds 50 leden ingeschreven, zodat men begon met een ledenaantal van 184 leden. (Bron: Limburgsch Dagblad van woensdag 16 januari 1952).

  Op 22 maart 1952 werd de afdeling Heerlen van de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken statutair opgericht.

 • 1957

  5-jarig jubileum

  Op maandag 21 januari 1957 vond er een feestavond plaats in verband met het 1e lustrum van de afdeling Heerlen van de Katholieke Nationale Bond voor EHBO. Deze feestavond vond plaats in de zaal van café Schiffers in de Saroleastraat in Heerlen.

 • 1972

  Statutaire naamswijziging

  De vereniging werd op 15 november 1972 voortgezet onder de naam “Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken afdeling Heerlen”.

 • 1977

 • 1992

  40-jarig jubileum

  Op zaterdag 23 mei 1992 werd vanwege ons 40-jarig jubileum op het Kerkplein (Pancratiusplein) naast de Pancratiuskerk in Heerlen een demonstratie oefening gehouden met medewerking van politie, brandweer en ambulancedienst. ‘s Avonds werd vanaf 20.00 uur een feestavond gehouden in het leslokaal, de kantine van Openbare Werken aan de Voskuilenweg 109 in Heerlen.

 • 1993

  Oprichting EHBO Limburg

  In 1993 heeft het district Limburg zich afgesplitst van de Nationale Bond voor EHBO vanwege de nasleep van een fraudezaak. Eerst was het de bedoeling dat men met ingang van 1 januari 1994 zou overstappen naar de bond EHBO Nederland, maar deze poging liep op niets uit. Tijdens een algemene ledenvergadering hebben de Limburgse leden besloten zelfstandig verder te gaan: de oprichting van de Limburgse Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken (kortweg: EHBO Limburg) was een feit.

 • 1996

  Verhuizing verenigingslokaal naar Politieschool

  Op dinsdag 5 maart 1996 werd de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging voor het eerst gehouden in het restaurant van het Politie Opleidingscentrum Zuid-Nederland op de Molenberg in Heerlen (in de volksmond “Politieschool” genoemd). Vanaf deze datum zouden ook de herhalingslessen hier worden gegeven omdat er sprake was van een spoedige sloop van de gebouwen van Openbare Werken aan de Voskuilenweg in Heerlen, waar tot dat moment de lessen in de kantine werden gegeven.

 • 1999

  Verhuizing verenigingslokaal naar Gemeenschapshuis Heksenberg

  Medio 1998 werd duidelijk dat ook de “Politieschool” waarschijnlijk zou gaan sluiten. Vanwege deze onzekerheid zijn enkele bestuursleden toen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Vanaf 1999 heeft EHBO Vereniging Heerlen haar intrek genomen in Gemeenschapshuis Heksenberg, waar we momenteel nog steeds ons verenigingslokaal hebben. Voor de EHBO cursussen maken we vanaf dat moment gebruik van Ontmoetingscentrum ‘t Gringeltje, dat direct rechts naast het Gemeenschapshuis Heksenberg ligt.

 • 2001

  Opening website

  Op 19 oktober 2001 is EHBO Vereniging Heerlen de digitale snelweg op gegaan. Onze eerste officiële website met een eigen domeinnaam was een feit: www.ehboheerlen.nl.

 • 2002

  50-jarig jubileum

  Op zaterdag 23 maart 2002 werd vanwege ons 50-jarig jubileum in Gemeenschapshuis Heksenberg een receptie gehouden met aansluitend een feestavond voor alle leden en hun partners.

 • 2004

  Aanschaf eerste AED

  Sinds vrijdag 17 december 2004 is EHBO Vereniging Heerlen de trotse bezitter van een AED en een AED-trainer. Later zouden er in de loop der jaren meer volgen. De Automatische Externe Defibrillator is het meest effectieve instrument bij hulpverlening in geval van een plotselinge circulatiestilstand. Meestal is de circulatiestilstand het gevolg van een chaotisch samentrekken van de hartspier (ventrikelfibrilleren (VF) oftewel kamerfladderen).

 • 2005

  Aanschaf poloshirts evenementenhulpverleners

  Begin 2005 hebben we rode poloshirts aangeschaft voor onze evenementenhulpverleners, met op de rug in het geel de opdruk EHBO en aan de voorzijde het logo en de naam van EHBO Vereniging Heerlen. Dit ter vervanging van de oranje hesjes die we tot dat moment steeds hebben gebruikt bij evenementen. Omdat het aantal evenementen de afgelopen jaren meer en meer was gestegen was er de wens van verschillende EHBO’ers om professioneler en uniformer gekleed te worden. Het bestuur van EHBO Vereniging Heerlen heeft met de aanschaf van deze poloshirts aan deze wens gehoor gegeven. Later zijn er ook polo-sweaters met lange mouwen aangeschaft voor de koudere seizoenen.

 • 2005

  Aanschaf nieuwe portofoons

  Sinds vrijdag 26 mei 2005 is EHBO Vereniging Heerlen in het bezit van nieuwe portofoons. Deze portofoons worden gebruikt voor de onderlinge communicatie tijdens hulpverleningen bij evenementen. Het bestuur heeft gekozen voor portofoons van het merk Icom, type IC-F15 vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding. Deze nieuwe portofoons dienen ter vervanging van de oude Kenwood portofoons, die enkele jaren daarvoor tweedehands waren aangeschaft. De portofoons werden aangeschaft bij Bonnema Telecom Service te Simpelveld. Bij evenementen die een groter gebied bestrijken kunnen we via Bonnema Telecom Service zelfs beschikken over een steunzender (relaisstation).

 • 2006

  Aanschaf jassen evenementenhulpverleners

  Vanaf medio 2006 zijn onze EHBO’ers tijdens evenementen nog beter herkenbaar en beschermd tegen slecht weer door de aangeschafte geel-rode pilotjacks. Deze jassen zijn waterdicht, voorzien van een uitritsbare voering, afritsbare capuchon en uitritsbare mouwen, waardoor deze ook als bodywarmer gedragen kunnen worden. Ook is de kleding voorzien van reflecterende striping en voldoende opberg zakken. Door deze nieuwe pilotjacks zijn we beter te herkennen “in het veld” en kunnen we nóg professioneler voor de dag komen!

 • 2011/2012

  Opening Social Media accounts

  Eind 2011 heeft EHBO Vereniging Heerlen een pagina op Facebook geopend en in 2012 een Twitter account.

 • 2012

  60-jarig jubileum

  2012 was ook het jaar waarin EHBO Vereniging Heerlen 60 jaar bestond, hetgeen op vrijdag 30 november 2012 met een receptie en feestavond werd gevierd in Gemeenschapshuis Heksenberg. Tijdens deze feestavond werd de onderaan deze pagina getoonde presentatie afgespeeld, welke een goed beeld geeft van de geschiedenis van de EHBO in het algemeen en de geschiedenis van onze vereniging in het bijzonder.

 • 2018

  Verhuizing EHBO cursuslocatie vanwege sluiting ’t Gringeltje

  Medio 2018 ontvingen we bericht van de Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek dat ‘t Gringeltje (waar we vanaf 1999 altijd de EHBO cursussen hebben gegeven) door eigenaar Woonpunt zou worden verkocht. Dit betekende dat zowel de Wijkraad Heksenberg als ook alle verenigingen die van ‘t Gringeltje gebruik maakten op zoek moesten gaan naar een andere locatie. In overleg met het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg hebben we besloten om vanaf nu niet alleen de EHBO herhalingslessen, maar ook de EHBO cursussen in Gemeenschapshuis Heksenberg te houden, zodat we nu al onze les activiteiten hebben ondergebracht in één gebouw.

 • 2018

  Aanschaf nieuwe kleding evenementenhulpverleners

  De huidige geel-rode pilotjacks waren tot 12 jaar oud en waren inmiddels voor een groot deel aan vervanging toe. En naar aanleiding van ervaringen opgedaan “in het veld” heeft het bestuur ook besloten om de kleur van de huidige poloshirts te wijzigen van rood naar fluorgeel, om te zorgen voor een betere herkenbaarheid van onze Eerste Hulpverleners bij evenementen met veel publiek. Daarnaast hebben we nu ook fluorgele vesten aangeschaft voorzien van capuchon en reflecterende striping voor de iets frissere jaargetijden. En tegen regen en kou hebben we nieuwe fluorgele water- en winddichte pilotjacks aangeschaft, voorzien van reflecterende striping, uitritsbare voering en afritsbare mouwen. De nieuwe kleding is op de rugzijde (en poloshirt en vest ook aan de voorzijde) duidelijk voorzien van rode letters EHBO. Deze nieuwe kleding is aangeschaft bij Alogo te Kerkrade en vanaf december 2018 verstrekt aan onze evenementenhulpverleners. Hierdoor zijn we bij evenementen nog beter herkenbaar wanneer er Eerste Hulp nodig is.

 • 2019

  Vernieuwde website

  Op de algemene ledenvergadering van dinsdag 19 maart 2019 hebben wij onze nieuwe website gelanceerd, ter vervanging van de inmiddels sterk verouderde website. De nieuwe website is gemaakt in WordPress en is daardoor veel makkelijker te onderhouden dan voorheen. Verder is de website volledig “responsive“, hetgeen betekent dat de website zich aanpast aan het scherm waarop de website wordt bekeken. Daardoor is de website niet alleen geschikt voor een desktop monitor of laptop, maar ook voor tablets en smartphones. Op onze homepage is nu een duidelijke link naar de drie hoofdactiviteiten van onze vereniging, namelijk: EHBO cursussen, lidmaatschap (herhalingslessen) en evenementenhulpverlening. Ook is de lay-out en de menustructuur verbeterd. Verder maakt de website nu gebruik van een beveiligde internetverbinding d.m.v. TLS encryptie. Dit betekent dat persoonlijke gegevens die u eventueel invult in een contactformulier veilig en versleuteld naar de webserver worden verzonden, zodat onbevoegden niet kunnen “meelezen”. U kunt zien dat u een beveiligde internetverbinding heeft als het internetadres in de adresbalk van uw browser begint met “https” i.p.v. “http”.