Aanmelden

Lidmaatschap

Ik ben reeds in het bezit van een geldig EHBO diploma of Diploma Eerste Hulp en wil mij graag aanmelden als lid van EHBO Vereniging Heerlen om herhalingslessen te kunnen volgen en zo mijn diploma geldig te houden.

 1. Open onderstaand aanmeldingsformulier (in Word) door op de link te klikken.
 2. Vul op het scherm het bovenste en onderste gedeelte van het aanmeldingsformulier volledig in. Vergeet niet om "Aanmelding lidmaatschap" aan te kruisen.
 3. Print het ingevulde formulier en zet beneden aan het formulier uw handtekening.
 4. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, tezamen met 1 recente pasfoto naar het secretariaat van EHBO Vereniging Heerlen:
  EHBO Vereniging Heerlen
  T.a.v. Dennis Klaassen
  Drievogelstraat 163
  6466 GL  KERKRADE
 5. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een rekening waarop het verschuldigde inschrijfgeld en de contributie staan vermeld.
 6. Maak het verschuldigde inschrijfgeld en de contributie over naar IBAN NL45INGB0001038953 t.n.v. EHBO Vereniging Heerlen te Heerlen o.v.v. "Lidmaatschap" en het jaartal waarover u de contributie betaald.
 7. Na ontvangst van inschrijfgeld en contributie op onze girorekening wordt u definitief als lid ingeschreven bij EHBO Vereniging Heerlen en wordt u ook aangemeld bij EHBO Limburg t.b.v. de verzekering. Er wordt tenslotte nog contact met u opgenomen om af te spreken in welke van de 8 lesgroepen u wordt ingedeeld.

aanmeldingsformulier.doc