Aanmelden

EHBO-cursus

Ik ben niet (meer) in het bezit van een geldig EHBO diploma of Diploma Eerste Hulp en wil graag de EHBO-cursus volgen bij EHBO Vereniging Heerlen.

 1. Open onderstaand aanmeldingsformulier (in Word) door op de link te klikken.
 2. Vul op het scherm het bovenste gedeelte van het aanmeldingsformulier volledig in. Vergeet niet om "Aanmelding EHBO-cursus" aan te kruisen.
 3. Print het ingevulde formulier en zet beneden aan het formulier uw handtekening.
 4. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, tezamen met 2 recente pasfoto's naar het secretariaat van EHBO Vereniging Heerlen:
  EHBO Vereniging Heerlen
  T.a.v. Dennis Klaassen
  Drievogelstraat 163
  6466 GL  KERKRADE
 5. Maak het verschuldigde cursusgeld van 150,00 over naar IBAN NL46INGB0001510549 t.n.v. EHBO Vereniging Heerlen te Heerlen o.v.v. EHBO-cursus en de begindatum van de cursus.
 6. Men wordt definitief als deelnemer ingeschreven in de volgorde van binnenkomst van het verschuldigde cursusgeld. Om zeker te zijn van deelname is een spoedige betaling van het cursusgeld in uw eigen belang. U ontvangt een bevestiging als u definitief bent ingeschreven en het verschuldigde bedrag is voldaan. Tevens ontvangt u 14 dagen vantevoren een overzicht van de cursusdata. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist geen cursusgeld retour. In geval van afgelasting door de EHBO vereniging ontvangt de cursist nieuwe cursusdata. Indien uw betaling binnen komt na de afgesproken datum en de cursus is volgeboekt, dan ontvangt u uw cursusgeld automatisch retour.

aanmeldingsformulier.doc